Getting Children to School, the story of Samsara, an efficient and effective NGO

Jacobs Engelstalige weergave van de succesvolle werkwijze en interessante filosofie van een van oorsprong Nederlandse stichting die in noordwest-Thailand scholen van arme bergkinderen voorzag van betere leef- en leer-omstandigheden. De stichting kon in 2016 zichzelf opheffen daar het doel bereikt was: alle scholen daar hebben nu betere faciliteiten!

Een oud-collega van Jacob, Annelie Hendriks, besloot in 2001 in Noord-Thailand te gaan wonen. Ze zette er de Stichting Samsara op die langs de Birmese grens de lagere schooltjes van de bergstammen daar voorziet van betere faciliteiten. De kinderen moeten in dat moeilijk begaanbare berggebied op school ook slapen en eten, maar de voorzieningen daarvoor waren voorheen uitermate primitief. Veel kinderen werden daarom thuisgehouden en kregen geen enkel onderwijs.

De Stichting Samsara voorzag meer dan 300 van zulke scholen van hygiënische keukens en betere slaapzalen. Uiteraard zijn ze daar trots op, temeer daar de stichting vrijwel zonder overheadkosten werkt en met beperkte middelen veel heeft weten te realiseren. Daar het doel bereikt is, heeft de stichting zichzelf per 2016 opgeheven.

Omdat Jacob al vanaf 2001 bij de stichting betrokken was, werd hem gevraagd in het Engels een boek te schrijven over die werkwijze, ter inspiratie van andere ontwikkelingsorganisaties. Hij was enkele malen in dat gebied, bezocht de scholen en interviewde diverse betrokkenen.

Het boek werd in 2016 uitgegeven bij uitgeverij Free Musketeers onder de titel Getting Children to School - the story of Samsara, an efficient and effective NGO. Gezien het internationale karakter van ontwikkelingswerk, is het boek alleen in het Engels beschikbaar.

Als e-boek is het gratis te downloaden van Google Drive of via de website van de Stichting Samsara.

Jacob Vossestein © 2019 | Colofon & Disclaimer