Dealing with the Dutch

In 1996 verscheen Jacobs bestseller Dealing with the Dutch. Het boek beschrijft op luchtige wijze de Nederlandse manieren van doen op en rond de werkplek zoals die ervaren worden door buitenlanders die in ons land werken.

Dealing with the Dutch beantwoordt vele vaak kritische vragen over de Nederlandse manier van denken en werken, vragen die ze niet altijd willen stellen aan hun Nederlandse collega's. Vandaar dat bedrijven het boek al bij voorbaat aanschaffen voor zulke nieuwkomers op de werkvloer.

Inspiratie voor het boek kreeg Jacob door het geven (samen met een collega) van trainingen genaamd Understanding the Dutch aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Centraal in die programma's stonden de eigen ervaringen en vragen van buitenlanders over de Nederlandse werkcultuur en mentaliteit. Ook de partners waren welkom, dus er was ook aandacht voor hun positie, die niet altijd gemakkelijk is, zeker niet als zij hier geen werkvergunning krijgen.

Dealing with the Dutch voorzag duidelijk in een behoefte, want het boek stond na verschijnen liefst zeven maanden in de top-tien van managementboeken, waarvan vier maanden op nummer 1. In korte tijd werden er 30.000 exemplaren van verkocht. Daarna werd de vraag naar het boek nauwelijks minder, dus er kwamen niet alleen drieëntwintig drukken maar ook vier geactualiseerde versies.

Dealing with the Dutch is nog altijd leverbaar: de laatste update dateert van 2013. Verkoop via www.hollandbooks.nl, direct bij de uitgever LM Publishers of te bestellen bij de boekhandel.

Er verscheen in 1998 ook een Nederlandse versie genaamd ‘Zo werkt dat in Nederland', maar voor herdrukken daarvan bleek de markt toch te klein. Pas in 2012 kwam bij een andere uitgeverij een vergelijkbaar boek van Jacob uit in het Nederlands rond buitenlandse visies op Nederlanders. Zie daarvoor de pagina Pas op, Nederlanders.

Jacob Vossestein © 2019 | Colofon & Disclaimer