Levensbeschrijving

Jacob (Utrecht, 1949) studeerde sociale geografie en antropologie aan de VU in Amsterdam. Hij was vier jaar aardrijkskundeleraar in Haarlem maar vond in 1979 werk bij het Tropenmuseum, onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

In 1984 maakte hij de overstap naar de trainingsafdeling van dat instituut. Als intercultureel trainer voerde hij tot 2008 cultuurprogramma's uit voor mensen van het bedrijfsleven die in het buitenland gingen werken. Vanaf 1990 organiseerde Jacob tevens trainingen voor buitenlandse expats die in Nederland kwamen te wonen voor hun werk.

Dat leidde tot het boek Dealing with the Dutch, zijn bestseller, later gevolgd door The Dutch and their Delta. Beide boeken lopen nog altijd goed. Een Nederlandstalig boekje over onze eigen cultuur is Pas op, Nederlanders.

Jacob leverde ook bijdragen aan diverse andere Engelstalige publicaties over Nederland, zie de pagina Ander Werk.

Reizen was altijd Jacobs passie. Hij bezocht - privé en voor zijn werk - dan ook bijna zeventig landen. De langste reis van alle bleef een low-budget trektocht in 1973/74 met drie vrienden door zeven landen in het hart van Afrika, geheel onverzorgd en destijds een nog bijzonderder avontuur dan nu. Latere reizen voerden hem naar diverse landen in Zuid- en Zuidoost-Azië, naar vrijwel alle Oost-Europese landen, naar de VS en Canada, en naar zijn broer die in Australië woont.

In het kader van zijn werk maakte Jacob diverse onderzoeksreizen, o.a. naar Centraal-Afrika, Pakistan en India. Hij bezocht en interviewde Nederlandse expats voor beter inzicht in de culturele dimensie van hun werken en wonen daar. Samen met vele privéreizen was zijn werkervaring aanleiding tot het schrijven van Vreemd Volk, Werken met Oost-Europa en Werken met India.

Een heel bijzondere reis vond plaats in 1992, in het kader van Jacob's betrokkenheid bij de culturele voorbereiding van het Korps Mariniers voor hun vredesmissie in Cambodja. Om beter inzicht te krijgen in dat specifieke werk kon hij, gefaciliteerd door de krijgsmacht, een reis maken langs diverse kampementen van de mariniers daar, te midden van oerwoud, landmijnen, amfibievoertuigen en niet te vergeten de unieke subcultuur van de mariniers zelf. De reis leverde rijk case-materiaal voor de verdere marinierstrainingen en was voor Jacob een ervaring om nooit te vergeten.

Eveneens bijzonder was zijn werk als OVSE verkiezingswaarnemer te midden van Italiaanse militairen in Albanië in 1996, toen het land op de rand van burgeroorlog verkeerde. De kogels floten hem vrijwel letterlijk om de oren en hij werd een middag met een handgranaat bedreigd door maffiose lokale 'politici'. Jacob had al sinds zijn tienertijd een fascinatie voor het mysterieuze Albanië, door het totale zelf-isolement tijdens de communistische dictatuur. In 1975 was hij er voor het eerst en in 2007 voor de zevende keer.

Inmiddels is Jacob gepensioneerd als trainer en legt hij zich nu geheel toe op schrijven. Enkele in Thailand doorgebrachte ‘schrijfwinters' leidden (o.a.) tot het boek Getting Children to School.

Jacob woont in Amsterdam. Contact opnemen kan via info@jacobvossestein.nl

Jacob Vossestein © 2020 | Colofon & Disclaimer