Ander werk

Gebaseerd op zijn werk als intercultureel trainer schreef Jacob nog enkele andere boeken dan de al genoemde. Helaas zijn de Nederlandstalige niet meer nieuw verkrijgbaar, maar voor de volledigheid toch een korte omschrijving:

Vreemd Volk - over gedrag in andere culturen. In dit boek komt het vaak moeilijk invoelbare en voor Nederlanders soms schokkende gedrag van mensen in andere culturen aan de orde, zoals de grote emotionaliteit, het belang van religie, het effect van hiërarchische verschillen, het enorme belang van familie. Voorzien van voorbeelden die zowel reizigers als tv-kijkers bekend zullen voorkomen, wordt dergelijk gedrag en ook de achterliggende mentaliteit in culturen van over de hele wereld in een helder kader geplaatst. Vreemd Volk werd in 2003 uitgegeven door KIT Publishers, met een tweede druk in 2004.

Werken met Oost-Europa. Vanuit zijn belangstelling voor dat deel van ons continent en met het oog op de toegenomen contacten na het communisme, schreef Jacob deze praktisch gerichte introductie tot de drie verschillende cultuurregio's van Oostelijk Europa: Centraal Europa dat in 2005 vrijwel geheel deel ging uitmaken van de EU, de drie ‘Russische' landen die tot 1990 deel uitmaakten van de Sovjet-Unie en de onbekende culturen van de Balkan en de Kaukasus. Het boek werd uitgegeven in 2006, eveneens door KIT Publishers.

Werken met India. Rond 2007 werd veel ICT-werk in Nederland uitbesteed aan jonge Indiërs die hier kwamen werken of outsourcingwerk deden in hun thuisland. Het omgaan met werknemers uit zo'n totaal andere cultuur vergt de nodige omschakeling. In Werken met India schetst Vossestein de culturele achtergronden van Indiase jongeren en geeft hij praktische tips om effectiever met ze om te samen te werken. Werken met India kwam bij KIT Publishers uit in 2008.

Enkele boeken waar Jacob deels aan bijdroeg:

  • Mens in Beeld - beeldvorming over niet-westerse culturen, een uitgave bij een samenwerkingsproject van de Volkenkundige Musea van Nederland, 1983
  • De verborgen werkelijkheid - reizen tussen feit en fictie (KIT Uitgeverij 1995)
  • Expat Handboek - wegwijzer voor leven en werken in het buitenland (KIT Publishers en ExpatPlus, 2002)
  • Emigreren kun je leren (Xpat Media en Expatplus Media, 2006)

Engelstalige bijdragen aan andere boeken:

NLXL, de tweede versie van een groot en glossy fotoboek over Nederland van luchtfotograaf Karel Tomeï, waar Jacob de begeleidende teksten bij schreef. Het boek komt naar verwachting eind 2016 uit bij Scriptum Publishers, Schiedam.

The Little Orange Handbook - Holland for Newcomers, een praktische gids en snelle introductie tot Nederland voor allerlei buitenlanders die hier kort of lang verblijven. Uitgegeven door Xpat Media, 2016.

The Holland Handbook, een jaarlijks geactualiseerde uitgebreide gids voor expats die hier komen werken en wonen, vaak in gezinsverband. Jaarlijkse uitgave van XPat Media.

Jacob Vossestein © 2019 | Colofon & Disclaimer